Nieuws vanuit bestuur Dorpsbelang Wijckel - nov-dec 2018 
Wandelroute buitengebied, Oud en nieuw, Nieuwe voorzitter, Jaarvergadering

Verplaatsing wandelroute door buitengebied Wijckel
Zoals eerder vermeld in vorige Nieuwsberichten, heeft Werkgroep de Groene Loper in de buitengebieden van Balk, Harich en Wijckel verschillende wandelroutes ontwikkeld, met bewegwijzering, informatiepaneel en bankjes om de natuur te beleven. Deze zijn in mei j.l. geopend door de burgermeester. De wandelroute langs het Slotermeer, vanaf de jachthaven/zomerhuisjes bij de Lutsmond, kwam uit in het buitengebied van Wijckel. Via een bruggetje, kwam het op het land en erf van Huisman, vervolgens op de Menno van Coehoornweg, en erna richting Bargebek en Balk. Op verzoek van Huisman kon deze route alleen met de klok meegelopen worden. Door landverkoop van Huisman, slootaanpassingen en omvorming van grasland in groot aaneengesloten bouwland is de route daar ongeveer 200m verlegd in meer westelijke richting. Huisman en de nieuwe eigenaar Petrus vd Goot hebben ervoor gezorgd dat door verplaatsing van het bruggetje, maaien van het gras langs een bestaande fraaie sloot en het leggen van betonplaten over een andere sloot, er een nieuw stuk wandelroute is ontstaan. De route komt nu uit, achter bij de families Groenhof, Affourtit en Homma ofwel bij het doodlopende deel van de Jachtlustweg. Het voordeel van deze route is dat ze niet meer over een particulier erf gaat en nu in beide richtingen gelopen kan worden.

Vuurwerk oud/nieuw
Ook dit jaar zal er in Wijckel gezamenlijk vuurwerk afgestoken worden achter Dorpshuis Irene, met een gezellige nazit in het Dorpshuis. Enthousiaste vrijwilligers hebben inmiddels bij de inwoners geld ingezameld. Ook kan het worden overgemaakt. Wijckel doet dit al reeds enige jaren en nog voordat de vuurwerkdiscussie losbarstte over (gedeeltelijke) verboden en vuurwerkvrije zones. Door het voorbeeld in Wijckel wordt de vuurwerkoverlast beperkt, wordt de gezelligheid bevorderd en kan er een echte vuurwerkshow getoond worden.

Nieuwe voorzitter gezocht
Tot onze spijt heeft onze voorzitter Rob Post aangegeven op de a.s. jaarvergadering in maart 2019, niet herbenoemd te willen worden voor een nieuwe termijn van 3 jaar. Na 7 jaar bestuurslidmaatschap wil hij graag plaatsmaken voor een nieuw gezicht. Naast Rob bestaat het bestuur Dorpsbelang uit: Jan Veeken (secretaris), Kees Zuurmond (penningmeester), Hanneke Dinkla, Piet Pont en Jitske van Luit. Het bestuur houdt zich aanbevolen voor het noemen van namen. Wie o wie ??

Jaarvergadering van Dorpsbelang op vrijdagavond 29 maart 2019
We zijn bezig met het opstellen van nieuwe statuten omdat de huidige nogal gedateerd zijn. Deze dienen goedgekeurd te worden in een algemene ledenvergadering. Verder staat er op het programma: het algemene en financiële jaarverslag, de jaarverslagen van de verschillende werkgroepen, de hopelijke benoeming van een nieuwe voorzitter en een, recente, aansprekende film over Friesland.      

Bijgewoonde overleggen
Afgelopen periode half okt – half dec is het bestuur o.a. bij de volgende overleggen/evenementen geweest:

  • Presentatie over de vele projecten die door buurtbewoners in de gemeente DFM plaatsvinden en hoe een Nieuwe Route in projecten er uit kan zien: het meer samen doen i.p.v. het van boven opgelegd krijgen, Joure, 20 nov
  • Informatiebijeenkomst VVD over de Omgevingsvisie DFM, Lemmer, 1 nov
  • Jaarvergadering IJsclub van Coehoorn met presentatie van de familie Leenstra over de afgelopen Winterspelen, Wijckel, 7 dec

Bekijk als pdf

Joomla templates by a4joomla