Nieuws vanuit bestuur Dorpsbelang Wijckel - jan-febr 2019 
Jaarvergadering, Nieuwe voorzitter, Geboortebomen, Heropening AZC

Jaarvergadering dorpsbelang vrijdag 29 maart 20.00 uur
Zoals eerder vermeld op de website, zijn we bezig met het opstellen van nieuwe statuten omdat de huidige nogal gedateerd zijn. Deze dienen goedgekeurd te worden in een algemene ledenvergadering. Ze zullen enkele weken voor de jaarvergadering ter inzage worden neergelegd in Dorpshuis Irene en ook op de website gezet worden. Ook worden de belangrijkste veranderingen op de website nog op een rijtje gezet.
Verder staat er op het programma: het algemene en financiële jaarverslag, de jaarverslagen van de verschillende werkgroepen, de hopelijke benoeming van een nieuwe voorzitter en na de pauze een aansprekende film over Friesland van de filmmaker Rob Busquet uit Oudemirdum. Deze film, Myn Belibbing fan Fryslân, is in november j.l. in première gegaan bij het Noordelijk filmfestival in Leeuwarden. Het is een ode aan het mooie Friesland waarbij via beelden en interviews met bekende Friezen wordt aangetoond waarom Friesland zo bijzonder is, wat er vooral moet blijven en wat er eventueel anders moet.

Nieuwe voorzitter gezocht
Tot onze spijt heeft onze voorzitter Rob Post aangegeven op de a.s. jaarvergadering in maart 2019, niet herbenoemd te willen worden voor een nieuwe termijn van 3 jaar. Na 7 jaar bestuurslidmaatschap wil hij graag plaatsmaken voor een nieuw gezicht. Naast Rob bestaat het bestuur Dorpsbelang uit: Jan Veeken (secretaris), Kees Zuurmond (penningmeester), Hanneke Dinkla, Piet Pont en Jitske van Luit. Het bestuur houdt zich aanbevolen voor het noemen van namen. Wie o wie ??

Traditie Geboortebomen wordt voortgezet
De nieuwe eigenaren van boomkwekerij Deinum hebben besloten de sponsoring van geboortebomen voort te zetten. Deze sponsoring was vorig jaar gestart met steun van de vorige, welbekende eigenaar Henk Deinum die zijn bedrijf afgelopen najaar heeft verkocht. In 2018 zijn er 8 kinderen geboren in Wijckel, inmiddels zijn er al 6 vrouwen in verwachting waardoor de groei van Wijckel ook in 2019 gestaag verloopt.

Heropening AZC Balk
Tijdens een informatie-avond op 24 januari j.l. in Balk is gebleken dat het AZC rondom april/mei 2019 heropend gaat worden, tot voorjaar 2022. Na sluiting afgelopen jaar bleken de prognoses aan vluchtelingen die ons land binnenkwamen, toch weer anders te zijn en moesten een aantal gesloten AZC’s alsnog weer open. In zijn algemeenheid heeft de bevolking van Balk hierop positief gereageerd, ook al omdat er de laatste 2-3 jaar nauwelijks, tot geen, negatieve ervaringen zijn geweest en er goede samenwerking is geweest met vrijwilligers, scholen, politie en het sociaal werk.

Bekijk als pdf

Joomla templates by a4joomla