Nieuws vanuit bestuur Dorpsbelang Wijckel - juli-september 2019 
Uitstel informatieavond, nieuwe wethouder, glasvezel, tariefsverhoging sporthal, starterswoningen, contributie

Informatie-avond “Landbouw en Bestrijdingsmiddelen” (uitgesteld)

Dorpsbelang Wijckel wil een informatie-avond organiseren in Dorpshuis Irene over het thema Landbouw en Bestrijdingsmiddelen. Aanleiding is dat veel mensen in Wijckel ongerust zijn over het intensieve gebruik van bestrijdingsmiddelen zowel op onkruidrijk akkerbouwland in het vroege voorjaar waardoor het land roodbruin kleurt, als op de groeiende lelie- en gladiolenvelden en aardappelvelden. Dit kwam o.a. tot uiting op de jaarvergadering van Dorpsbelang maart j.l. De bestrijdingsmiddelen verspreiden zich via de lucht ook naar de huizen en mensen in de directe omgeving, en via de bodem eveneens naar het oppervlakte- en grondwater. Tevens roepen de roodbruine velden in het vroege voorjaar veel afkeuring op.
In hoeverre deze middelen nodig zijn, welke middelen dit zijn, hoe ze gebruikt worden en wat het eventuele schadelijk effect is, zal op de informatie-avond verteld worden. Er zal een deskundig iemand uit de landbouwhoek aan het woord komen die zin en onzin zal proberen te scheiden, evenals iemand uit de wetenschappelijke hoek (RIVM of Wageningen Universiteit). Een nader programma wordt momenteel voorbereid en zal later gepubliceerd worden. Oorspronkelijk wilde we op 20 november zo een avond organiseren (zie Wikelflecht van 23 september 2019) maar de voorbereidingstijd is vrij kort en we hechten aan zorgvuldigheid. Het wordt nu in het vroege voorjaar van 2020 georganiseerd.

Overleg met contact-wethouder Groeneveld

In onze gemeente DFM zijn er 2 nieuwe wethouders gekomen omdat 2 FNP wethouders moesten opstappen vanwege een verschil van mening met VVD en CDA over het al of niet doorgaan van zandwinning in het IJsselmeer. Sinds mei is er daarom een nieuwe bestuurscoalitie gevormd waardoor nu ook PvdA en GroenLinks (GL) in het college van B&W zitten. Onze nieuwe contact-wethouder is daarom, in ieder geval in de huidige zittingsperiode, de GL wethouder mevr. Irona Groeneveld. In haar portefeuille zit o.a. Afval, Ruimtelijk beheer en een aantal dorpen waarvoor ze contactwethouder is. W.b dit laatste: ook voor ons dorp. Gesprekspunten, die vooral dienden als nadere kennismaking wat er in de diverse dorpen leeft, waren: mogelijkheden van beperkte woningbouw voor starters, handhavingsmogelijkheden t.a.v. een drijvend huis in het Wikeler Hop en het verdwijnen van een kenmerkende bomenrij bij het Slotermeer, de aanpak om de verkeersveiligheid en hinder in het dorp te beperken, veiliger maken van fietsverkeer.

Glasvezel in Wijckel

Zoals waarschijnlijk al gelezen in de Balkster Courant, zal er glasvezel in het gehele buitengebied van onze gemeente DFM (en ook in gemeente ZW Friesland) aangelegd worden. Minimaal 50% van de woningen buiten de bebouwde kom hadden zich moeten aanmelden en dit is dus gebeurd. Ook is het vereiste percentage (35%) voor de bebouwde kom van de meeste dorpen gehaald. Wijckel heeft, in zowel buiten als binnen de bebouwde kom, dankzij een aantal flinke inspanningen en voorlichtings-gesprekken in de theetuin in de laatste dagen van juni, uitstekend gescoord. Dorpsbelang is van mening dat glasvezel in vergelijking met huidige telefoon- of tv coaxkabels, het beste doorgeefsysteem is van diensten betreffende tv/radio en Internet. Buiten de bebouwde kom van Wijckel hebben zich 53% van de woningen zich gemeld voor glasvezel, binnen de bebouwde kom was dit 49%. Dit was de stand per 1 juli, het huidige percentage is waarschijnlijk wat hoger omdat de inschrijvingstermijn verlengd is tot 1 september.
Alleen de bebouwde kommen van Oudemirdum en Sloten hebben op 1 september niet het vereiste percentage van 35% gehaald. Start van aanleg is nog altijd voorzien in okt 2019.

Bezuinigingen via tariefsverhoging sporthal Balk

Ondanks dat  Dorpsbelang Wijckel, ook namens Harich-Ruigahuizen en Balk, en de verenigingen, zoals DTG, die gebruik maken van de sporthal in Balk, zich sterk tegen de tariefsverhoging van 100% in 5 jaar hebben verzet en uitgebreid hun bezwaren hebben geuit tijdens het Petear, heeft de meerderheid van de gemeenteraad ingestemd met de tariefsverhoging. Een motie van FNP en de Burgerpartij om de tariefsverhoging geheel teniet te doen met financiële dekking elders, is met 17 tegenstemmen (VVD, CDA, PvdA, GL, D66) en 12 voorstemmen (FNP, Burgerpartij, CU, NCPN, D66) op 4 juli verworpen. De enige winst van het verzet is dat de tariefverdubbeling over 10 jaar zal worden uitgesmeerd.

Betaalbare nieuwe starterswoningen in Wijckel?

Wellicht is er grond beschikbaar waarop betaalbare starterswoningen kunnen worden gebouwd. De laatste tijd bereiken ons berichten dat jonge mensen graag in Wijckel zouden willen (blijven) wonen, als er maar betaalbare woningen beschikbaar zouden zijn. Er heeft zich bij Dorpsbelang een grondeigenaar in het dorp gemeld die eventueel grond zou willen verkopen voor de bouw van enkele relatief goedkope woningen. In principe vindt Dorpsbelang dit een goed idee om het dorp leefbaar te houden en niet te snel te laten verouderen.
Alvorens Dorpsbelang in gesprek met de gemeente gaat over de (on)mogelijkheden, wil ze zeker weten hoeveel mensen in betaalbare starterswoningen in Wijckel zijn geïnteresseerd en binnen een periode van 1-3 jaar zo een woning zouden willen kopen. Als dit voor iemand echt serieus is, dan gaarne een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of een telefoontje naar de secretaris Jan Veeken: 0629098215

Betaling Wikelflecht en lidmaatschap Dorpsbelang

In september zullen er incasso’s worden geïnd voor 2020. Voor mensen in Wijckel is dit voor zowel Wikelflecht als Dorpsbelang 7 euro. Voor beiden dus 14 euro. Indien geen incasso gewenst is, zal de contributie in september/oktober aan de deur opgehaald worden.

Bekijk als pdf

Joomla templates by a4joomla