Nieuws vanuit bestuur Dorpsbelang Wijckel - september-oktober 2019 
Verkeersveiligheid, starterswoningen

Brief aan gemeente DFM over verkeersveiligheid

Door Dorpsbelang is een brief geschreven aan B&W over het te hard rijden van zwaar vracht- en landbouwverkeer binnen de bebouwde kom van Wijckel. Door vele bewoners wordt dit gezien als een gevaar voor de verkeersveiligheid, maar ook is er door te hard rijden overlast door te veel geluid en te veel trillingen. Er is al schade geconstateerd aan sommige woningen. Er wordt bij de gemeente aangedrongen op het niet langer meer maken van knelpuntennotities of verkeersnota’s, maar zo snel mogelijk in overleg te treden met Dorpsbelang over een effectieve aanpak van snelheidsvermindering van verkeer in de bebouwde kom. Snelheidsbeperkingen via borden of incidentele handhaving zijn niet voldoende gezien het voortduren van de overlast. Fysieke maatregelen zijn daarbij aanvullend en noodzakelijk.

Betaalbare nieuwe starterswoningen in Wijckel

Op onze oproep in de Wikelflecht van september j.l. en op de website, en later ook in de Balkster courant, hebben zich 15-18 mensen zich gemeld die een serieuze en duidelijke wens hebben geuit om een starterswoning te kopen in Wijckel. Hieruit blijkt dat er vanuit de jonge generatie die willen gaan samenwonen, een grote wens bestaat om in Wijckel te (blijven) wonen. Dit is een mooi gegeven voor het dorp omdat hiermee de bevolkingssamenstelling van het dorp in evenwicht blijft en dat wonen in Wijckel als een positief punt wordt gezien. Het is echter zo dat de aangeboden grond voor bouwkavels door een grondeigenaar buiten de bebouwde kom ligt en gemeentelijk beleid zodanig is dat er niet buiten de bebouwde kom nieuwe bouwkavel gerealiseerd kunnen worden. Dat betekent dat er grond gezocht moet worden, via aankoop of ruil, binnen de bebouwde kom.
Dat wordt nog een hele puzzel en het is ook nog de vraag welke rol Dorpsbelang kan of wil spelen. Er bestaat in ieder geval een duidelijke vraag naar woningen in Wijckel en verder overleg met de gemeente is waarschijnlijk nu nodig. Wordt vervolgd.

Bekijk als pdf

Joomla templates by a4joomla