Nieuws vanuit bestuur Dorpsbelang Wijckel - oktober-november 2019 
Automatische beregening, glasvezel, subsidie Iepenloftspul, jaarvergadering, bestuursleden gezocht

Regeling nodig bij overlast automatische beregening

Dorpsbelang Wijckel heeft een brief geschreven aan B&W naar aanleiding van incidenten bij het automatisch beregenen dmv slootwater en/of besproeien van akkerbouwvelden. Deze hebben in de zomer gezorgd voor overlast en ergernis bij omwonende huizen.
Dorpsbelang dringt er daarom bij de gemeente en handhavende instantie FUMO aan om een regeling te treffen w.b. afstand tot woonhuizen, het verplicht registreren van zulke installaties en het kunnen uitzetten van sproei installaties als deze de percelen van omwonenden raken.

Voortgang glasvezel

Onlangs zijn de contracten tussen verschillende partijen, verantwoordelijk voor de aanleg in de gemeente De Fryske Marren, definitief getekend.
Dit laatste kwartaal 2019 zal, zoals de planning was, worden gestart met graven en ergens in het eerste halfjaar 2020 zal de glasvezel waarschijnlijk gaan functioneren. Niet alle dorpen tegelijk, maar het ene dorp eerder dan de ander. Hierover komt in 2020 nog nader bericht.

Subsidie Iepenloftspul 2020 Wijckel

Dorpsbelang juicht het initiatief om een Iepenloftspul te organiseren zeer toe en zal daarom een bescheiden bedrag (1000 euro) geven aan de Stichting Mei en Foar Elkoar als bijdrage voor de dekking van de kosten en tevens hetzelfde bedrag als garantiebedrag bij eventuele tegenvallers. Bescheiden o.a. omdat Iepenloftspul niet alleen voor Wikelers is en we momenteel wat krap bij kas zitten door de tegenvallende kosten van het groot Wikelerfeest afgelopen juni.

Jaarvergadering: 27 maart 2020

Vrijdag 27 maart 2020 zal de jaarvergadering plaatsvinden in het Dorpshuis.
Om het niet alleen formeel te houden, zoeken we nog naar een aantrekkelijke invulling voor na de pauze.

Nieuwe bestuursleden gezocht

Hanneke Dinkla en Piet Pont hebben aangegeven, na jarenlange bestuursactiviteiten voor Dorpsbelang, volgend jaar uit het bestuur van Dorpsbelang te willen stappen.
Nieuwe bestuursleden zijn daarom zeer nodig. Momenteel zijn we nog met 6 bestuursleden.
Wees daarom niet verbaasd, als u reeds enige tijd in Wijckel woont, dat u aan uw jasje wordt getrokken om te vragen of het niet tijd wordt dat u bestuurslid wordt. U kunt dit voor zijn door een telefoontje naar Piet de Jong (voorzitter, 0634658636) of naar Jan Veeken (secretaris, 0629098215).

Bekijk als pdf

Joomla templates by a4joomla