Nieuws vanuit bestuur Dorpsbelang Wijckel - maart-april 2020 
Opschorting activiteiten, geboortebomen, brief burgemeester aan PB's, bestuursleden gezocht

Opschorting activiteiten door Corona crisis

Net zoals vele andere activiteiten waar mensen op af komen, zal ook de jaarvergadering van vrijdag 27 maart 2020 niet doorgaan vanwege de corona-crises. Op dit moment kunnen we nog niet zeggen wanneer wel. We zullen dit geruime tijd van tevoren aankondigen in de Wikelflecht en de website.
De agenda die op de website staat, zal hetzelfde blijven. Als we weten wanneer de jaarvergadering wel doorgaat, zal, naast de definitieve agenda, tevens het jaarverslag over 2019 en de notulen van de jaarvergadering 2019 worden opgenomen.

Geboortebomen

De ouders van de 9 kinderen die in 2019 geboren zijn in Wijckel, hebben inmiddels een fruitboompje met een zak vruchtbare tuinaarde ontvangen. Bestuursleden van Dorpsbelang hebben dit rondgebracht en binnenkort hopen we in de Wikelflecht ook wat foto’s van ouders en kind bij hun geboorteboom te zien.
De boompjes zijn gesponsord  door Deinum Boomkwekerij vof.

Brief van burgemeester aan Plaatselijke Belangen

De brief gaat over alternatieve vormen van afscheid nemen van een gestorven persoon.
Letterlijk staat hierover in de brief: “Er zijn ingrijpende maatregelen genomen in de strijd tegen het coronavirus. Maatregelen met een grote impact op het dagelijks leven in onze gehele samenleving. Eén van de maatregelen is dat begrafenissen en crematies noodgedwongen in besloten kring moeten plaatsvinden. Hierdoor zien wij steeds meer nieuwe afscheidsvormen ontstaan. Een erehaag van dorps- of stadsgenoten in de straat of een stoet van auto's langs het kerkhof. Mooie initiatieven om iemand in deze vreemde en lastige tijd een laatste groet te kunnen brengen.
Het is belangrijk dat iedereen op een waardige manier afscheid kan nemen van zijn of haar dierbaren. Wij zien dan ook graag dat deze alternatieve vormen van afscheid door kunnen gaan. Dit kan alleen als de hygiëne- en veiligheidsmaatregelen ter bestrijding van het coronavirus in acht worden genomen en men 1,5 meter afstand van elkaar houdt. Hierbij vragen wij uw hulp.”

Nieuwe bestuursleden gezocht

Omdat van het huidige bestuur er ons 2 verlaten (Piet Pont en Hanneke Dinkla) zijn we nog steeds op zoek naar nieuwe bestuursleden. We zijn reeds zelf aan het polsen, maar u mag zich best zelf aanmelden of ons opmerkzaam maken op een kandidaat waarvan u vindt dat die geschikt is voor het bestuur van Dorpsbelang.
U kunt dit doorgeven aan Piet de Jong (voorzitter, 0634658636) of Jan Veeken (secretaris, 0629098215).

Bekijk als pdf

Joomla templates by a4joomla