Nieuws vanuit bestuur Dorpsbelang Wijckel - juli-augustus 2020 
Jaarvergadering, Wikelerfeest, Duofiets, Bollenteelt

Jaarvergadering 2 oktober gaat door

De jaarvergadering, inclusief oude filmfragmenten over Wijckel, die oorspronkelijk gepland was voor 29 maart j.l., is nu gepland voor vrijdagavond 2 oktober 2020. Aanvang 20.00u.
Elders op de website staat de agenda, de notulen van de jaarvergadering 29 maart 2019 en het jaarverslag van 2019.
Verzoek is om ruim op tijd te komen ivm het inschrijven bij de ingang en het gefaseerd naar binnen gaan vanwege de coronamaatregelen. In de zaal en bar dient men op gepaste afstand van 1,5m te blijven, gezinsleden kunnen wel naast elkaar zitten of staan.

Wikelerfeest 2020 en 2021

Het klein Wikelerfeest dat gepland stond voor dit jaar, kon, zoals eerder aangekondigd, vanwege de coronamaatregelen, niet doorgaan. Daarvoor in de plaats komt nu op het plein voor dorpshuis Irene op zaterdag 26 september in de namiddag een uitgebreid snackmoment met  een aangepast programma, incl. een pubquiz.
Het groot Wikelerfeest is gepland voor het 3e weekend van juni 2021, uiteraard onder voorbehoud dat de huidige coronamaatregelen niet meer van toepassing hoeven te zijn.

Belangstellenden voor gebruik van Duofiets

Een duofiets is bedoeld voor mensen die niet (meer) zelfstandig kunnen fietsen, toch de gelegenheid te bieden om met een begeleider ernaast (de duofiets dus, en geen tandem) fietstochtjes te maken, bijvoorbeeld naar een ander dorp, winkel of bosgebied. De duofiets is een brede 3-wielige fiets met 2 stoeltjes, 2 sturen waarvan alleen de begeleider stuurt en eigen trappers per stoeltje. Indien er genoeg belangstelling bestaat om hier gebruik van te maken, is het mogelijk om samen met Sloten en met forse subsidie van de gemeente, zo een duofiets aan te schaffen.
Heeft u zelf belangstelling om op zo een duofiets te gaan fietsen of weet u iemand anders die er graag gebruik van zou willen maken, laat het dan even weten aan een van onze bestuursleden. Of bel de secretaris Jan Veeken: 0629098215 

Vervolg Bollenteelt en bestrijdingsmiddelen

Op deze website staat een uitgebreid verslag van een discussieavond die op 11 juni j.l. plaatsvond in Wijckel. Er is toen ook over een vervolg gesproken, namelijk dat er in september, ism Dorpsbelang, nog een open informatie-avond zou plaatsvinden in Wijckel. Dit, omdat op die discussieavond in juni slechts 30 personen toegelaten konden worden vanwege de toenmalige coronamaatregelen. Omdat er in de vorige Wikelflecht een uitgebreid verslag stond van de discussieavond op 11 juni en ook dat er in de plaatselijke kranten en andere media veel informatie heeft gestaan over de problematiek van bestrijdingsmiddelen en bollenteelt, menen we, dat een informatie-avond in september niet meer zo heel zinvol is. Dit hebben we besloten in overleg met omwonenden van bollenvelden in Wijckel die het initiatief hebben genomen om de 11 juni avond te organiseren. Een informatie-avond is nu ook minder urgent omdat naar aanleiding van de 11 juni avond de gemeentelijke politiek in actie is gekomen met zowel, een vrijwel raadsbrede aangenomen motie waarin bovengemeentelijke instanties opgeroepen wordt (voorzorgs)maatregelen te treffen, als dat de gemeente zelf voorbereidingen maakt om een overkoepelend bestemmingsplan te maken waarin voor nieuwe bloembolvelden in een strook van 50m van bewoning geen (chemische) bestrijdingsmiddelen gebruikt mogen worden. Verder is eind juni een advies van de Gezondheidsraad verschenen over de relatie tussen (chemische) bestrijdingsmiddelen in de bollenteelt en ziektes van omwonenden en telers zelf. De Gezondheidsraad wijst erop dat gezien de onzekerheden omtrent deze relatie en de vele klachten van omwonenden, het voorzorgsbeginsel gehanteerd zou moeten worden (dwz zo min mogelijk, en bij voorkeur geen, bestrijdingsmiddelen gebruiken) en gestreefd moet worden naar verduurzaming van gewasbescherming. Dorpsbelang is van mening dat de problematiek, en benodigde maatregelen ervoor, dorpoverstijgend is en dat we hierin moeten samenwerken met andere dorpen die met dezelfde problematiek te maken hebben.
Inmiddels is er in samenwerking met Plaatselijk Belang Oudemirdum en Stichting Gaasterland Natuurland een denkclubje opgezet die verder nadenkt wat we wel kunnen doen op plaatselijk niveau en wat we beter aan andere instanties kunnen overlaten. Plaatselijk Belang Oudemirdum heeft inmiddels op haar website (
www.oudemirdum.nl) een zeer informatief item over bollenteelt aangemaakt waarin een overzicht van de laatste jaren wat betreft de lokale problematiek omtrent bestrijdingsmiddelen.

Bekijk als pdf

Joomla templates by a4joomla