Nieuws vanuit bestuur Dorpsbelang Wijckel - september-oktober 2020 
Bestuurssamenstelling, Tryater, Starterswoningen, Kerstversiering

Verandering Bestuurssamenstelling

Zoals te lezen was elders op deze website, in de agenda van de jaarvergadering van 2 oktober, die wederom vanwege de Corona-maatregelen afgelast moest worden, willen we Rutger Bloemendaal voordragen als nieuw bestuurslid. Recentelijk heeft onze penningmeester Kees Zuurmond te kennen gegeven dat hij wegens drukke werkzaamheden het bestuurslidmaatschap volgend jaar zal neerleggen. Rutger is bereid gevonden om zijn functie vanaf de volgende jaarvergadering over te nemen. Omdat  ook Hanneke Dinkla aftreedt met ingang van de volgende jaarvergadering en Piet Pont tussentijds per 1 jan 2020 is afgetreden, zoeken we wederom naar een nieuw bestuurslid.  

U mag zich best zelf aanmelden of ons opmerkzaam maken op een kandidaat waarvan u vindt dat die geschikt is voor het bestuur van Dorpsbelang. U kunt dit doorgeven aan Piet de Jong (voorzitter, 0634658636) of Jan Veeken (secretaris, 0629098215).

Tryater in Wijckel een groot succes

In het weekend van 10 en 11 oktober waren er opeens lange gele linten gespannen in ons dorp en stonden er op diverse plaatsen witte podiums. Het lint bleek de looproute te zijn van een digitale audiovisuele theatervoorstelling die door deelnemers individueel, op gepaste Corona afstand, met een mobieltje en een koptelefoon op, werd gevolgd. Tryater Fryslan had dit ontwikkeld voor een tiental dorpen in Friesland, ons dorp was als 7de aan de beurt en gelukkig waren in het weekend van 10/11 oktober de strenge Corona maatregelen van heden nog niet van kracht. Dorpen na ons moesten het helaas afgelasten en uitstellen naar volgend jaar. In Wijckel was er grote belangstelling en op het laatst bleek het zelfs uitverkocht. Zelfs de Westerlingen die meeliepen waren vol lof over de Friese teksten over “It Gelok fan Wikel” en de bijpassende muziek. In de Balkster Courant van donderdag 15 oktober stond er op de voorpagina een fraai geschreven recensie.

Het evenement was niet mogelijk geweest zonder de inzet van de vele vrijwilligers uit ons dorp, ongeveer 30, die zich 2 middagen hebben ingespannen om het feilloos, en vooral veilig, te laten verlopen. Dorpsbelang is zeer trots dat ons dorp zich van haar beste “Mienskip” laat zien en wil daarom de vrijwilligers heel erg bedanken voor hun tijd en inzet, en met name die ene vloggende postbode die ook nog zoveel aan marketing heeft gedaan.

Nieuws omtrent Starterswoningen

Na het overleg met de gemeente is door de Corona periode het enige tijd stil geweest omtrent het van de grond krijgen van enkele starterswoningen in Wijckel. Dorpsbelang heeft contact met projectontwikkelaar TOECK die hiermee reeds ervaring heeft in andere dorpen in Friesland. Zij gaan onderzoeken of sommige kavels in Wijckel een bouwbestemming kunnen krijgen en aangekocht kunnen worden. Indien dit kansrijk is, zullen zij, na toestemming van Dorpsbelang, met de aangemelde personen contact gaan opnemen.

Kerstversiering

Ook dit jaar zal in de Kerstperiode de boom op het pleintje versierd en verlicht worden. Hiervoor is het nodig dat wij geholpen dienen te worden bij het aanbrengen, bijvoorbeeld met een hoogwerker. Wie kan daarbij helpen en zich daarvoor aanmelden bij een van onze bestuursleden?

Bekijk als pdf

Joomla templates by a4joomla