Nieuws vanuit bestuur Dorpsbelang Wijckel - november 2020-maart 2021 
Verkeersmaatregelen, kosten glasvezel, woonplannen, bestrijdingsmiddelen, pleintje, AED, geboortebomen

Weinig activiteiten en nog geen jaarvergadering

Dorpsbelang is de afgelopen maanden door de Coronamaatregelen niet bij elkaar gekomen. Wel hebben we virtueel overleg gevoerd achter onze inmiddels zeer vertrouwde computerschermen. Vele activiteiten en fysiek overleg zijn niet doorgegaan. Wij weten nog steeds niet wanneer we een jaarvergadering 2020 kunnen houden terwijl de jaarvergadering 2019, gepland voor maart 2020, helemaal niet is doorgegaan.
Als het bekend wordt wanneer de Coronamaatregelen voor samenkomsten opgeheven zullen worden, zullen we snel een datum prikken waarbij we zowel de jaarvergadering 2019 als 2020 zullen houden. In ons optimisme hopen wij nog net voor de zomer!

Gesprek met dorpscoördinator en verkeersdeskundige/ komende verkeersmaatregelen

Vanwege de vele klachten die bij ons binnenkomen over de overlast van te hard rijden en voorbij denderende landbouwvoertuigen in de bebouwde kom van ons dorp, hebben wij eind oktober een gesprek gehad met onze dorpscoördinator Catherina Zeldenrust en een verkeerskundige, beide werkzaam bij onze gemeente.
Wij hebben erop gewezen dat de verschillende wegverhogingen die drempels genoemd worden, nauwelijks zorgen voor minder hard rijden. Wij hebben nogmaals gepleit voor wegversmallingen of chicanes zoals in Echtenerbrug, en dat de max snelheid buiten de bebouwde kom op de Heerenhoogweg en Jeen Hornstraweg niet 80km/u dient te bedragen, maar consequent op 60km/u, zoals buiten de bebouwde kom tussen alle andere dorpen.
Tot nu toe heeft het overleg en ons veelvuldige bezwaren geleid tot het tijdelijk plaatsen van een matrix bord op de Heerenhoogweg waar de gevoerde snelheid afgelezen kan worden, vergezeld met een smiley of een trieste blik.

Recentelijk hebben we van de gemeente vernomen dat de maximum snelheid (nu nog 80km/u) buiten de bebouwde kom op zowel de Heerenhoogweg (Wijckel-rotonde Sondel) als de Jeen Hornstraweg (Wijckel-Sloten) teruggebracht gaat worden naar 60km/u. Dit is in lijn met de maximumsnelheid van 60km/u op andere lokale verbindingswegen tussen dorpen, zoals Sloten-Tjerkgaast, Tjerkgaast-Spannenburg en Wijckel-Balk, en buiten de bebouwde kom tussen andere dorpen. Hiervoor zullen aanvullende borden worden geplaatst. In de bebouwde kom blijft uiteraard de huidige maximumsnelheid van 30km/u gelden. Ook zullen er op de Heerenhoogweg binnen de bebouwde kom, als snelheidsbeperkende maatregel, bloembakken geplaatst worden. Deze maatregelen zullen er komen nadat Dorpsbelang al jarenlang de hinder en onveiligheid in de bebouwde kom aankaart bij de gemeente en nu eindelijk gehoor vindt.

Dorpsbelang vindt het wel opmerkelijk dat de maximum snelheid vooral door lokale mensen wordt overschreden, zij kennen waarschijnlijk de drempels, wegdek en bochten het beste. Wij roepen hen daarom op zich ook aan de maximum snelheid te houden en rekening te houden met het woongenot van de dorpsgenoten.

Veranderde kosten glasvezel

Dorpsbelang heeft vernomen dat door de fusie van de coöperatie DFMopGlas met Delta Fiber (de nieuwe naam van GlasvezelBuitenaf), wat in feite een overname is door Delta Fiber, zowel de eigen bijdrage van 250 euro voor de woningen in de bebouwde kom als de jaarlijkse contributie voor de coöperatie, is komen te vervallen. De afkoopsom, buiten de bebouwde kom voor de aanlegkosten, van 1600 of de maandelijkse contributie van 13,10, is onveranderd gebleven.

Aan DFMopGlas hebben we nadere uitleg hierover gevraagd. Daarover kwam de volgende uitleg:

“Delta heeft het aandeel van de coöperatie overgenomen van de JV (dat is het gezamenlijke bedrijf, de Joint Venture van de coöperatie DFMopGlas met Delta Fiber Nederland).  Die JV ging alleen over de dorpskernen, niet over het buitengebied. Het buitengebied was een project van GlasvezelBuitenaf, tegenwoordig Delta Fiber. De aansluitingen zijn daar zo duur, dat was door de coöperatie niet te financieren, ook niet in de JV. De coöperatie vroeg een eigen bijdrage van € 250,-  en die is komen te vervallen na de overname. Dus de bewoners in de dorpskernen krijgen nu glasvezel als ze een abonnement nemen op een provider en betalen geen extra kosten. Er is door de coöperatie aan niemand een factuur gestuurd voor de eigen bijdrage.

De inwoners in het buitengebied betalen € 13,10 per maand (gaat mee met de inflatie) vastrecht bovenop hun providerabonnement. De meesten zijn dan nog een stuk goedkoper uit dan wanneer ze KPN hebben voor internet en een schotel voor tv. Die maandelijkse vastrecht vergoeding kan afgekocht worden met eenmalig € 1600,- Daarmee hebben de inwoners in het buitengebied van DFM de goedkoopste glasvezel aansluiting van heel Friesland. Elders betaalt men € 1800,- aan KabelNoord en met minder keuze aan abonnementen. Met KabelNoord hadden ze ook nog geen aansluiting gehad, die zouden nu nog ergens in Heerenveen bezig zijn. Daar werden de 100 duurste percelen qua aanleg overgeslagen en in Waadhoeke nu zelfs 249 stuks. 

De eis bij aanvang van het project van DFMopGlas aan DeltaFiber was dat iedereen aangesloten zou worden die een abonnement heeft afgesloten, en dat gebeurt ook. Een aansluiting in het “echte” buitengebied kost tussen de € 4000 tot over de € 10.000. Een aansluiting in de dorpskernen kost gemiddeld € 1200,-.  Als Delta van een abonnee in het buitengebied € 1600 ontvangt, moeten ze nog steeds zelf € 2400 investeren. Dat is 2x zoveel als een aansluiting in de dorpen. De waardestijging als gevolg van de glasvezelaansluiting is in het buitengebied vele malen groter dan in de dorpen. Bewoners in het buitengebied mogen de handen dichtknijpen dat met zo’n geringe eigen investering hun woning meer toekomstbestendig wordt en dat er een privaat bedrijf is die dat risico neemt. KPN en Ziggo doen het niet”.

In feite is het dus om commerciële redenen (het weg concurreren van Ziggo of KPN) met zoveel mogelijk aansluitingen om zodoende de aanlegkosten in de bebouwde kom te laten vervallen.

Visie Dorpsbelang tav woonplannen

Dorpsbelang Wijckel juicht ieder initiatief, tot het komen van extra woonmogelijkheden, met name voor de jonge generatie, van harte toe. Uit eerdere signalen vanuit de Wijckeler bewoners naar starterswoningen, is gebleken dat deze behoefte groot is. Dorpsbelang is wel van mening dat bij het maken van de keuzes terdege rekening moet worden gehouden met omstandigheden, omgeving en inpassing, recht doend aan de bewoners van ons mooie dorp.
Ook zou het bestuur, om het draagvlak nogmaals in het dorp te peilen, graag willen dat elk specifiek woonplan eerst voorgedragen wordt aan de jaarvergadering. Zo is er momenteel een idee om op het terrein van Roffel Groencentrum een aantal woningen te bouwen. Op de jaarvergadering kan ook aan de orde komen of Dorpsbelang wel bemoeienis moet hebben bij een ingediend woonplan. Voordat er echter enige uitwerking van een plan plaatsvindt, wil Dorpsbelang graag de mening van de gemeente DFM weten of woonbebouwing in principe mogelijk is op de locatie van een specifiek ingediend woonplan, en in welke mate en samenstelling.

Gesprek met gedeputeerde over bestrijdingsmiddelen

Bezwaren en bijeenkomsten van omwonenden betreffende het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen hebben nu ook de provincie bereikt.
De gemeente Fryske Marren heeft inmiddels al nieuw beleid in wording, waarbij voor nieuwe landbouwpercelen een zonering van 50meter van gevoelige woonbebouwing voorgesteld wordt betreffende het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen.
De provincie heeft zelfs een bijeenkomst met deskundigen georganiseerd en een provinciale notitie geschreven over de provinciale taken en bevoegdheden.
Welnu, de provincie heeft niet veel middelen om handen en wijst naar de nationale overheid die het gebruik van de bestrijdingsmiddelen middels wetenschappelijke goedkeuringsprocedures wel of niet kan toestaan. Wel kan het ingaan op lokale oeverlast situaties door andere instanties te waarschuwen die dan (vaak te laat) controle kunnen gaan uitoefenen.
In een virtuele bijeenkomst heeft de gedeputeerde zich direct op de hoogte gesteld via een gesprek met enkele inwoners uit Oudemirdum (waaronder een bijenhouder die jaarlijks zijn kasten moet verplaatsen omdat naast zijn eigen achtertuin zoveel gespoten wordt dat zijn bijenvolk het loodje legt). Ook inwoners van Appelscha en Wijckel deden mee. Wijckel heeft daarbij verteld over recente ervaringen, afspraken met de boer die spuit en de opstelling van de gemeente.

Inrichting Pleintje centrum

Wij denken dat de inrichting van het pleintje, naast de theetuin, een stuk beter kan. Nu wordt het vooral gebruikt als parkeerplaats voor auto’s en, in de zomer, ook voor caravans.
Leuke zitjes, bloembakken, etc. zouden wellicht een betere invulling zijn. Wie komt er met een tekening of andere suggesties? Gaarne mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Uitvoerbare ideeën zullen worden beloond!

Vernieuwing AED

Zoals bekend hangt er aan de buitenkant van Dorpshuis Irene een AED. Deze heeft zijn levensduur gehad en door Dorpsbelang wordt daarom binnenkort een nieuwe AED aangeschaft die op dezelfde plaats als voorheen opgehangen wordt.
Bij de ingang van de dokter is er in Wijckel een 2e AED. Ook bij de ingang van de Plus in Balk is er een AED aanwezig.

Geboortebomen

In 2020 zijn er in Wijckel in totaal 7 kinderen geboren. Binnenkort zullen we langskomen om een appel-, peren- of pruimenboom te planten, gesponsord door Deinum boomkwekerij.

Andere activiteiten

  • Met Dorpshuis Irene overleggen we over een alternatief feest, hopelijk net voor de zomer, omdat het groot Wikelerfeest, met feesttent, door de Coronamaatregelen niet door kan gaan;
  • Binnenkort gaan we samen met de Wikelflecht kennismaken met de nieuwe beheerders van camping ’t Hop, naast het Wikelerbos.
    Zoals bij sommige reeds bekend, is de camping per 1 februari verkocht. De nieuwe eigenaar is de European Camping Group. Roan Camping Holidays, de Nederlandse dochteronderneming, gaat het beheer voeren.
    De nieuwe campingbeheerders zijn Gerrit en Caroline van Ginkel. Er komen wel enkele veranderingen aan, zo worden nu al op enkele velden vaste witte huisjes geplaatst. Later meer hierover;
  • Ons bestuur zal binnenkort aangevuld worden. Tot onze vreugde konden we kiezen uit meerdere kandidaten. Binnenkort meer hierover.

Bekijk als pdf

Joomla templates by a4joomla