Nieuws vanuit bestuur Dorpsbelang Wijckel - februari 2022 
Jaarvergadering, afvalinzameling

Jaarvergadering 25 maart a.s.

Hoewel de laatste jaarvergadering nog niet zo lang geleden was, namelijk 1 oktober j.l., omdat we toen voor 2 jaar moesten inhalen, zal op vrijdagavond 25 maart de reguliere jaarvergadering van 2021 plaatsvinden. In de volgende Wikelflecht zal daarvoor opgenomen worden: de notulen van de 1 oktober jaarvergadering van 2019 en 2020, een beknopt jaarverslag over 2021 en de uitgebreide agenda voor 25 maart. Met de 4 werkgroepen, Griene Romte, Historisch Werkverband, Internetredactie en A(ctiviteiten)team, zullen we terugblikken op 2021 en alvast vooruitkijken wat we in 2022 gaan doen. Zoals het er uit gaat zien, zullen de meeste Corona maatregelen in de loop van dit voorjaar ingetrokken worden en kunnen we de rest van het jaar weer van alles organiseren voor de onderlinge verbondenheid en gezelligheid in het dorp. Tevens zullen we de stand van zaken vertellen omtrent de herinrichting van het pleintje, perikelen omtrent de bosweg en de camping, mogelijke nieuwbouw en het beheer en onderhoud van het wandelpad bij het Slotermeer. Uiteraard is er volop gelegenheid om vragen te stellen, zowel tussendoor als aan het eind.
Wijckel zal in 2022 vooral in het teken staan van het Iepenloftspul. Na een gedwongen stilstand van 2 jaar hebben zij aan het begin van dit jaar het repeteren weer herstart. Na de pauze, en het formele deel van de jaarvergadering, zal daarom het Iepenloftspul een presentatie geven over de stand van zaken, het voorstellen van de nieuwe regisseur en de hoofdrolspelers, het rekruteren van vrijwilligers en hoogst waarschijnlijk als voorproefje een stukje spelen uit het theaterspektakel. Ook kunnen er dan reeds kaartjes gekocht worden.
Kom daarom in grote getale naar de jaarvergadering, het Iepenloftspul zal u verder warm maken.

Voorlopig geen verandering van afvalinzameling

Een verandering van de inzamelfrequentie van de grijze en groene containers is opgeschort. De grijze zou per 1 april a.s. nog maar eens per 3 weken ingezameld worden en de groene, in bepaalde periodes van veel snoeiafval en warm weer (stankoverlast), 1x per week.
In de gemeenteraadsvergadering van 12 januari 2022 over het zgn. Grondstof Beleidsplan 2022-2025 is dit zo besloten en men wil eerst uitgebreide voorlichting gaan geven over het waarom van deze veranderingen. Uiteindelijke doelstelling is dat er minder afval verbrand hoeft te worden en dat daarvoor een betere scheiding bij de huishoudens nodig is.
Over ruimere openstelling van de milieuterreinen is het helemaal niet gegaan, laat staan over de beperkte openingstijden van het nieuwe milieuterrein in Harich (net buiten Balk gelegen). Dit terrein, dat veel gemeentelijk geld heeft gekost, is slechts 3 x 3u per week open. Dorpsbelang heeft in december hierover een brief heeft geschreven en deze is nota bene door de gemeente bij de gemeentelijke stukken voor de raadsvergadering gevoegd. In het kader van Wikselwurk hadden wij op zijn minst een antwoord verwacht op onze voorstellen. Maar waarschijnlijk door de enorme focus op de grijze containerinzameling en per uur “veranderende” moties in die vergadering, zijn de beperkte openingstijden van het nieuwe milieuterrein geheel ondergesneeuwd geraakt. Dorpsbelang gaat hierover wederom een brief schrijven.

Bekijk als pdf

Joomla templates by a4joomla