Nieuws vanuit bestuur Dorpsbelang Wijckel - mei 2017 
Nummerbordjes, glasvezel/zonnepanelen, standpunt bezuinigingen, samenstelling bestuur

Nummerbordjes
De gemeente Fryske Marren is van plan om het mogelijk te maken voor bewoners om, waarschijnlijk tegen gereduceerd tarief, meer zichtbare (reflecterende) nummerbordjes voor de huizen in het buitengebied aan te schaffen. Dit is met name handig voor de hulpdiensten (brandweer en ambulance).

Glasvezel en zonnepanelen
Dorpsbelang volgt nauwgezet de ontwikkelingen van de toekomstige glasvezelaanleg en de mogelijkheden van collectieve zonnepanelen.

Standpunt bezuinigingen
Aan alle politieke partijen, vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Fryske Marren, is het standpunt van Dorpsbelang t.a.v. eventuele bezuinigingen op buitensportvoorzieningen onder de aandacht gebracht. Ook de Balkster Courant heeft recentelijk aandacht gegeven aan dit standpunt. Dit luidt in het kort: Zijn de voorgestelde bezuinigingen, voorgesteld in 2014, nog wel noodzakelijk gezien de stijgende inkomsten van de gemeente door de verbeterde economie, en eventuele bezuinigingen mogen niet leiden dat lidmaatschap van een sportvereniging duurder wordt en dat de leefbaarheid van dorpen achteruitgaat. Het is nu wachten op een voorstel van B&W aan de gemeenteraad die dit in juni moet gaan beslissen.

Samenstelling bestuur
Sinds de jaarvergadering van 17 maart j.l. bestaat het bestuur van Dorpsbelang Wikel uit de volgende personen:

  • Rob Post (vz)
  • Jan Veeken (secr)
  • Hanneke Dinkla (pm)
  • Piet Pont
  • Jitske van Luit.

Bekijk als pdf

Joomla templates by a4joomla