Nieuws vanuit bestuur Dorpsbelang Wijckel - juni 2017 
Bezuinigingen buitensportaccomodaties, groene loper, N359 Lemmer-Sondel, financieel overschot dorpsbelang

Bezuinigingen op buitensportaccommodaties
Dinsdagavond 6 juni heeft de raadscommissie van de Fryske Marren plaatsgevonden waarbij de bezuinigingen op de agenda stond. De raadscommissie geeft advies aan de gemeenteraad die uiteindelijk beslist.

Er werd een voorstel behandeld waarbij €210.000 jaarlijks bezuinigd moest worden bij vele verenigingen in de gemeente. Dit betrof o.a. het inkrimpen van het aantal velden en minder of geen onderhoud van de velden, openbaar groen, parkeerterreinen en kleedkamers. Onderdeel ervan was ook het niet meer onderhouden van de velden (maaien, beluchten) van de korfbalverenigingen in Wijckel en Harich, omdat de velden geen gemeentelijk bezit zijn. Dit zou voor de gemeentelijke kas jaarlijks €15.000 opbrengen (kv DTG en kc Harich ieder €7.500).

Als gevolg hiervan zou de contributie van de korfbalverenigingen sterk verhoogd dienen te worden en er nog meer vrijwilligerswerk uitgevoerd moeten worden. Dit is iets waar de besturen van de korfbalverenigingen en Dorpsbelangen zeer tegen zijn omdat sporten anders te duur wordt, een teruglopend ledenbestand ten koste gaat van de leefbaarheid van het dorp en er reeds veel vrijwilligerswerk verricht wordt. Met het stoppen van het onderhoud zou de gemeente geen enkele bijdrage meer leveren aan de buitensport in Wijckel en Harich.

Er was op de publieke tribune veel belangstelling vanuit de korfbalverenigingen waarbij DTG-leden (in fraai korfbaltenue!) zeer ruim aanwezig waren. Vanuit de korfbal- , voetbal- en hockeyverenigingen was er een 8-tal mondelinge insprekers. Gezien het gezamenlijke belang hebben Wijckel en Harich met elkaar afgestemd. Kc Harich heeft ook namens DTG ingesproken en Dorpsbelang Wijckel ook namens Plaatselijk Belang Harich-Ruigahuizen.

Na een standpuntbepaling in 1e termijn en reactie van de verantwoordelijke CDA-wethouder op de vele vragen, heeft de raadscommissie haar advies aan de gemeenteraad opgeschort tot na de vakantie. Dit omdat ze schrok over de gevolgen voor de diverse verenigingen en ze eerst deze verenigingen wilde raadplegen over deze gevolgen. Een sleutelrol lijkt weggelegd voor FNP en CDA omdat deze partijen samen B&W vormen en een meerderheid in de raad bezitten.

Klik hier voor het nieuws-artikel

Groene Loper
In de omgeving van Balk en Wijckel worden nieuwe wandelroutes ontwikkeld door een werkgroep uit Balk. Een wandelroute betreft een route langs het Slotermeer.

Provinciale weg N359, deel Lemmer-Sondel
Dit wegdeel wordt heringericht zodat het lijkt op het deel tussen Sondel en Balk. De weg wordt 1m breder, gevaarlijke kruisingen worden aangepakt, belijning aangepast en fiets- en landbouwverkeer worden zoveel mogelijk gescheiden met veel aandacht voor de fietsroute naar Lemmer.

Na de zomer wordt waarschijnlijk gestart met de uitvoering. Provincie werkt bij het uiteindelijke ontwerp nauw samen met de verschillende Dorpsbelangen die met de weg te maken hebben. Dorpsbelangen brengen ideeën en oplossingen in, provincie bekijkt de haalbaarheid.

Financieel overschot Dorpsbelang Wijckel
Momenteel blijft er per jaar een bescheiden, maar leuk bedrag over van de ledencontributies.
Er worden gemotiveerde ideeën gevraagd om dit uit te geven ten behoeve van Wijckel.
Gaarne een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bekijk als pdf

Joomla templates by a4joomla