Nieuws vanuit bestuur Dorpsbelang Wijckel - november 2017 
Bezuinigingen buitensportaccomodaties, Geboortebomen, WhatsApp-groep en inbraken, Bargebeck-bankje en bezochte overleggen.

Voorgestelde bezuiniging op buitensportaccomodaties van de baan

Dinsdagavond 14 november j.l. is tijdens een raadscommissievergadering gebleken dat alle partijen (helaas m.u.v. CU) vinden dat de voorgestelde bezuinigingen op buitensportaccomodaties niet duidelijk onderbouwd zijn en dat er onvoldoende draagvlak is bij de verenigingen.
De voorgestelde bezuiniging zou o.a. betekenen dat er door de gemeente geen onderhoud meer gedaan wordt voor de korfbalvelden van DTG en KC Harich. Dit zou jaarlijks 15.000 euro opleveren, op een totale bezuiniging van jaarlijks 211.000 euro op alle accomodaties in De Fryske Marren.
Dorpsbelang Wijckel voert hier gezamenlijk met DTG, KC Harich en Plaatselijk Belang Harich/Ruigahuizen actie tegen. De fracties in de raadscommissie vinden nu dat de meeste bezuinigingen, zoals die voor Wijckel en Harich, voorlopig niet moeten doorgaan en dat er eerst een integrale Sportnota gemaakt dient te worden. Pas erna, rond 2019, moet bekeken worden welke taken, velden en onderhoud teveel of te weinig zijn.
Hiervoor werd er een raadsbreed amendement aangekondigd voor de (besluitvormende) gemeenteraadsvergadering van 29 november.
Dit is inmiddels gebeurd en het amendement, waarin de bezuiniging voor Harich en Wijckel is geschrapt, is raadsbreed (m.u.v. 2 CU-leden), ofwel 29 tegen 2 stemmen, aangenomen.

Geboortebomen voor nieuwgeborenen in Wijckel

Boomkwekerij Henk Deinum aan de Heerenhoogweg heeft het initiatief van  Dorpsbelang omarmd om een oude gewoonte nieuw leven in te blazen en is bereid fruitboompjes te sponseren voor de, vanaf 2017 geboren baby’s in Wijckel.
Inmiddels zijn er in 2017 4 baby’s geboren en is er een 5e op komst. Naast een rompertje met als opschrift “Welkom in Wikel” wordt er dus vanaf nu een meegroeiend fruitboompje geschonken.
Uiteraard kan het aanplanten van het boompje, eigenhandig door Dorpsbelang, alleen eind najaar-winter plaatsvinden.

WhatsApp groep en inbraken

Via de WhatsApp groep Wijckel heeft onze wijkagent Dirk Hebing, namens alle wijkagenten in de gemeente, het volgende bericht verzonden: “Beste medeburgers, de politie vraagt extra aandacht de komende periode in uw straat/wijk. Er wordt weer met regelmaat in de gemeente ingebroken. Noteer de kentekens en signalementen en bel direct 112.”
Leden van de WhatsAppgroep kunnen verdachte situaties/personen natuurlijk ook bij elkaar melden en/of checken.

Bargebeck bankje Jachtlustweg

Sinds begin dit jaar heeft Dorpsbelang op de Jachtlustweg, naast de Solex-verhuur, een houten bankje geplaatst. Deze heeft een fraai uitzicht op het lagergelegen Slotermeer. Om de naam Bargebeck, het toenmalige buurtschap rondom de tegenwoordige herberg Boswijck (voorheen HCR De Bargebeck), in ere te houden, zal Dorpsbelang op het bankje een naamplaatje plaatsen met als naam “Bargebeck Bankje”.

Bezochte overleggen

Afgelopen periode half oktober-half november is Dorpsbelang o.a. bij de volgende overleggen aanwezig geweest:

  • Herinrichting provinciale weg Lemmer-Sondel over de keuze van kruisingen, routes landbouwverkeer en scheiding landbouwverkeer en fietsverkeer.
  • Ontwikkeling van Omgevingsvisie DFM m.b.t. Landelijk gebied en Kleine kernen.
  • Informatie over uitbreiding vliegveld Lelystad.
  • Raadscommissie Samenleving

Bekijk als pdf

Joomla templates by a4joomla