Nieuws vanuit bestuur Dorpsbelang Wijckel - december 2017 
Bezuinigingen sportaccomodaties, voorzieningen Balk, gebrekkige verlichting, jaarvergadering, bezochte overleggen.

Voorgestelde bezuiniging op buitensportaccomodaties van de baan

Zoals reeds in de vorige Wikelflecht aangekondigd en ook te lezen geweest in andere media, is er in de gemeenteraadsvergadering van 29 november een raadsbreed amendement behandeld om een groot deel van de bezuinigingen voorlopig uit te stellen. Het amendement, waarin de bezuiniging voor het onderhoud van de korfbalvelden in Harich en Wijckel is geschrapt, is raadsbreed (helaas met uitzondering van 2 CU-leden), ofwel 29 tegen 2 stemmen, aangenomen. Er wordt nu eerst, in samenwerking met de sportverenigingen, een Sportnota gemaakt die eind 2018 af moet zijn.

Vernieuwing of renovatie van voorzieningen in Balk

Het bestuur heeft waardering voor het onderzoek en de aanpak hierover door ‘Plaatselijk Belang Balk Vooruit’ naar de voorzieningen in Balk. Voor inwoners van Wijckel is dit van belang omdat naast het gebruik van de winkels er door Wikelers veel gebruik gemaakt wordt van de voorzieningen. In samenwerking met de gemeente zijn er verschillende alternatieven ontwikkeld voor al of niet nieuwbouw of renovatie van o.a. de Sporthal, de Treemter, ’t Haske, Peuterspeelzaal, Basisschool ‘t Hazzeleger, Bibliotheek, Muziekschool. Tijdens een inloopmiddag en -avond op 29 november hebben bewoners hiervan kennis genomen en konden zij een voorkeur uitspreken voor een van de alternatieven. Uit deze stemming bleek dat 60-70% kiest voor een scenario met daarin een vorm van nieuwbouw voor één of meerdere voorzieningen.

Gebrekkige verlichting in centrum

Door het bestuur is sinds begin november bij de gemeente herhaaldelijke malen gewezen op het niet functioneren van de straatverlichting in de vroege ochtend bij de bushalte. Dit leidt in de ochtenddonkerte tot onveiligheid voor de opstappende busreizigers. De gemeente heeft beloofd hier werk van te maken, maar een onderaannemer is hierbij tot nu toe in gebreke gebleven. Maar het goede nieuws is, dat sinds medio december de straatverlichting weer goed functioneert.

Jaarvergadering 2018 en nieuwe penningmeester gezocht

De jaarvergadering van Dorpsbelang vindt plaats op vrijdagavond 23 maart. Helaas heeft Hanneke Dinkla aangegeven om volgend jaar haar penningmeesterschap neer te leggen. Het bestuur is daarom naarstig op zoek naar een nieuwe penningmeester. Wie o wie ?? Gaarne melden bij voorzitter Rob Post, tel 0514-602003

Bezochte overleggen

Afgelopen periode half november-half december is het bestuur van Dorpsbelang o.a. bij de volgende overleggen aanwezig geweest;

  • Gemeenteraadsvergadering 29nov
  • Inloopmiddag voorgestelde alternatieven voor de centrumvoorzieningen Balk 29nov
  • Jaarvergadering IJsclub van Coehoorn Wijckel 1dec.

Bekijk als pdf

Joomla templates by a4joomla