Nieuws vanuit bestuur Dorpsbelang Wijckel - sept-okt 2018 
Omgevingsvisie DFM, Slimste dorp van Friesland.

Omgevingsvisie De Fryske Marren
Begin oktober is het ontwerp Omgevingsvisie DFM verschenen.
Met de invoering van de nieuwe Omgevingswet, bijvoorbeeld vroeger was voor een nieuw bouwwerk een bouwvergunning nodig en tegenwoordig een Omgevingsvergunning, komt het bestemmingsplan en het structuurplan te vervallen. Daarvoor in de plaats komt het Omgevingsplan (het vroegere bestemmingsplan) voor een specifiek gebied of kern. En er komt in elke gemeente een overkoepelend plan voor de gehele gemeente, namelijk de Omgevingsvisie. Deze wordt richtingbepalend voor alle Omgevingsplannen in onze gemeente en wordt eens in de 10 jaar gemaakt of, naar er behoefte aan is, eerder of later. Omgevingsplannen zijn een concretere uitwerking van de Omgevingsvisie en bevatten o.a. een functiebepaling van een bepaald stuk ruimte. Omgevingsvisies worden nu al gemaakt terwijl Omgevingsplannen pas echt helemaal ingevoerd worden als de nieuwe Omgevingswet in zijn totaliteit van kracht gaat worden, waarschijnlijk in 2021. Het belang van een Omgevingsvisie is groot, er wordt sturing gegeven hoe om te gaan met verkeer en veiligheid, welke invulling wordt gegeven aan bijvoorbeeld natuur- en landschapsbescherming, aan duurzaamheid, de plaats van de landbouw.

In de woorden van de gemeente: in de Omgevingsvisie gaat het om onze fysieke leefomgeving; onze mogelijkheden om te wonen, werken, recreëren en ondernemen, nu en in de toekomst, en in een gezond en plezierig leefklimaat.
De gemeente wil dit doen met veel input van de bevolking en roept een ieder op om iets van het Ontwerp te vinden. Ook is veel nog niet ingevuld. Na de input van de bevolking zal er een aangepaste Visie verschijnen, met een Reactienota, en deze wordt vervolgens door de gemeenteraad vastgesteld. Het huidige ontwerp Omgevingsvisie kunt u vinden op de gemeentelijke site.
Inspraak is tot 16 november, Dorpsbelang is momenteel bezig om een reactie voor te bereiden. In de volgende Wikelflecht zullen we in hoofdlijnen berichten wat we vinden van het Ontwerp Omgevingsvisie.

Het Slimste Dorp van Friesland
Inmiddels heeft de eerste voorronde van “Wie wordt het Slimste dorp van Friesland” plaatsgevonden in Wijckel. Een flink aantal inwoners van Wijckel heeft teams gemaakt en deze teams hebben gestreden om wie het slimste team is van Wijckel. Dit slimste team van Wijckel wordt afgevaardigd naar de regiofinale met een groot aantal winnende teams uit andere dorpen. Deze regiofinale wordt medio februari 2019, eveneens in Wijckel gehouden. De finale zal plaatsvinden in maart-april 2019, in totaal spelen 33 dorpen mee om een plaats in de finale.

Bijgewoonde overleggen
Afgelopen periode half sept – half okt is het bestuur o.a. bij de volgende overleggen/evenementen geweest:

  • Voorlichtingsavond Lelystad Airport, Delfstrahuizen, 26 sept
  • Omgevingslab Fryslan, de Friese aanpak bij Omgevingsvisies, Drachten, 4 okt
  • Vogelwacht Balk, 75-jarig bestaan, 6 okt

Bekijk als pdf

Joomla templates by a4joomla