Afdrukken
Hits: 636

Op snein 31 jannewaris 2021 leit de iisbaan yn it Fan Coehoornbosk der prachtich by.

No noch wachtsje op sterker iis. Hooplik noch in pear nachtsjes strange froast en dan.....

20210131 ijsbaan 1
20210131 ijsbaan 2