Op maandag 1 juli 2019 hebben DFMopGlas en Glasvezel buitenaf bekend gemaakt dat in het buitengebied en, het merendeel van, de dorpskernen in De Fryske Marren glasvezel wordt aangelegd.

Mede dankzij een intensieve campagne, o.a. door Dorpsbelang en burgerinitiatieven, waarbij vele Wikelers zich nog in de laatste dagen hebben aangemeld, zal er, zowel binnen als buiten de bebouwde kom van Wijckel, glasvezel komen.
DFMopGlas zal dit samen met Glasvezel buitenaf gaan aanleggen.
In de woorden van DFMopGlas/Glasvezelbuitenaf: Uw dorp heeft een fantastisch resultaat neergezet, daar mag u met recht trots op zijn!
Buiten de bebouwde kom (160 adressen) heeft zich 53% aangemeld en binnen de bebouwde kom (120 adressen) 49% .

Buiten bebouwde kom
In de gehele gemeente DFM is buiten de bebouwde kom een gemiddeld percentage van 55,4% gehaald, met een forse bijdrage door Wijckel. Er moest minimaal 50% gehaald worden. In de gehele gemeente DFM komt er dus glasvezel buiten de bebouwde kom van de verschillende dorpen.

Binnen de bebouwde kom
Binnen de bebouwde kom is men er van afgestapt om voor de gehele gemeente het gemiddelde als bepalend te laten zijn. 24 dorpen hebben namelijk een percentage van 35% of hoger gehaald. Binnen de bebouwde kom hebben 9 kernen het niet gehaald: St. Nicolaasga, Langweer, Bakhuizen, Oudehaske, Terherne, Sloten, Oudemirdum, Echtenerbrug en St. Johannesga.
Voor deze 9 kernen (St. Nicolaasga, Langweer, Bakhuizen, Oudehaske, Terherne, Sloten, Oudemirdum, Echtenerbrug en St. Johannesga) in de gemeente DFM die de drempel van 35% binnen de bebouwde kom niet gehaald hebben, komt een vervolgaanpak. Een van de zaken die bij deze vervolgaanpak hoort, is een verlenging van de termijn van aanmelden.

Verlenging termijn tot 1 september
Nu dat toch voor diverse kernen nodig is, heeft DFMopGlas/Glasvezelbuitenaf ervoor gekozen op alle postcode/huisnummers die nog niet aangemeld zijn, een verlenging te bieden.
Dit geldt dus ook voor Wijckel, zowel binnen als buiten de bebouwde kom. Zo kan een ieder die zich nog niet aangemeld heeft, tot 1 september nog zonder extra kosten meedoen.

Klik hier voor meer info.

Intussen is dezelfde campagne, zoals die in onze gemeente is gevoerd, aan de gang in de gemeenten Noordwest Friesland en Súdwest Friesland. Ook in Súdwest Friesland heeft KabelNoord zich teruggetrokken (per 1 juli).

Glasvezel voor Wijckel01

 

Joomla templates by a4joomla