Op donderdag 11 juni 2020 organiseren het actiecomité Wijckel en de Stichting Gaasterlân Natuerlân een bijeenkomst over lelieteel in onze omgeving.

In Wijckel en omstreken neemt de onrust, die al jaren leeft in onze omgeving, over het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de lelieteelt sterk toe.

Onze omgeving is erg geschikt voor de lelieteelt door de bijzondere samenstelling van de bodem. Daarom huren telers, uit onder andere de Noordoostpolder, graag percelen in deze hoek van Friesland.

lelieteelt

Actiecomité
Onlangs is er in Wijckel een actiecomitë opgericht dat nu toenadering heeft gezocht tot de Stichting Gaasterlân Natuerlan. Samen organiseren zij donderdagavond 11 juni 2020 een vergadering in de tuin van Terra Nova aan de Jachtlustweg 41 in Wijckel om de groeiende onrust over de bollenteelt in de Friese Zuidwesthoek te bespreken.
Ook de politieke partijen in De Fryske Marren zijn bij de bijeenkomst uitgenodigd om kennis te nemen van de zorgen en mee te denken over maatregelen.

It libbet hjir tige
Fedde Bergsma van SGN: ,,It komt elke dei wol wer ter sprake. Der is in soad ûnrest ûnder de ynwenners. Men wit net goed hoe’t it sit, men freget him ôf wêrom dy teelt hjir moat en wêrom it sa ticht by de huzen moat. Yn de polder hawwe de boeren alle romte en wenje de minsken yn in pear kearnen. Hjir is de befolking mear ferspraat, wenje de minsken tichter tsjin de lânbougrûn oan en hawwe se der mear lêst fan.’’

Meedenken en verbeteren
Het is volgens Fedde Bergsma niet de bedoeling om de boeren aan de schandpaal te nagelen. ,,It giet derom om der mei ús allen oer nei te tinken wat wy dwaan kinne om de situaasje foar de boargers te ferbetterjen.’’

Verslag bijeenkomst 11 juni

 

Zie ook Balkster Courant en Leeuwarder Courant

Joomla templates by a4joomla