Dorpsgenoot Jan Breeuwsma heeft op 26 april 2022 een koninklijke onderscheiding ontvangen.

Op de werkdag voorafgaand aan Koningsdag worden, traditioneel, koninklijke onderscheidingen uitgereikt. Twee inwoners van De Fryske Marren werden door burgemeester Fred Veenstra gedecoreerd tijdens de Lintjesregen. Eén van hen is niemand minder dan onze dorpsgenoot Jan Breeuwsma.

Jan werd door de burgemeester verrast in dorpshuis Irene, waar hij door zijn vrouw heen was gelokt. Tijdens hun vakantie had zij hem gezegd dat hij voor controle naar de oogarts moest.

20220426 lintje Jan Breeuwsma 3

20220426 lintje Jan Breeuwsma 1

20220426 lintje Jan Breeuwsma 2

Jan is een bekend gezicht in Wijckel en actief op vele fronten.
Sinds 1976 is hij organisator van de rommelmarkten die muziekkorps Melodia houdt.
Binnen de Kerkvoogdij van de Nederlandse Hervormde Gemeente van Wijckel is hij actief en tevens was hij ouderling-kerkvoogd bij de kerkenraad van de Nederlandse Hervormde Gemeente van Wijckel.
Jan is tevens geruime tijd voorzitter van dorpshuis Irene geweest.

Sinds 2013 is hij actief als vrijwilliger in het kader van NL Doet, zowel helpend met de organisatie als actief betrokken op de dag zelf. Ook was Jan jaren betrokken bij het maandelijks ophalen van het oud papier namens DTG.
Sinds 2018 is Jan ook lid van een vrijwilligersgroep van dorpsbewoners die in samenwerking met It Fryske Gea het onderhoud van het Wikeler Bosk doet.

Jan Breeuwsma is lid geworden in de Orde van Oranje-Nassau.

Fan herte lokwinske!!

Foto's: Gewoan Dwaan /  Douwe Bijlsma

Joomla templates by a4joomla