Op 26 april 2017 is Anne van der Berg koninklijk onderscheiden.

Ter gelegenheid van de verjaardag van Zijne Majesteit de Koning, kregen acht inwoners van De Fryske Marren woensdag 26 april een Koninklijke onderscheiding.

In het bijzijn van familieleden, kennissen en vrienden reikte burgemeester Fred Veenstra tussen 09.15 en 11.00 uur de versierselen uit in de raadzaal van het gemeentehuis in Joure.
Tijdens, de zogenoemde Lintjesregen, ontvingen mevrouw Aaltje Pen - van der Schans, mevrouw Tryntsje de Jong - Leijenaar,  de heer Siebe Hepkema, de heer Jan Diever, de heer Anne van der Berg, de heer Gerard Steeman, mevrouw Jantsje Stapersma – Boersma en de heer Gauke Zijlstra een koninklijke onderscheiding.
Alle gedecoreerden zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

20170426 Gedecoreerden 2017
(foto: De Fryske Marren)

Anne van der Berg (20 oktober 1950) uit Wijckel zet zich al vele jaren in voor de samenleving.

Zonnebloem

Anne gaat vanaf 1998 tot op heden regelmatig mee met de Zonnebloem vaarvakantie en verricht dan alle hand- en spandiensten die nodig zijn.
Tevens is Anne lid van de vergaderingen bij de Zonnebloem en bezoekt ook regelmatig een man die door zijn beperking niet meer aan de activiteiten kan deelnemen.

Voedselbank

Bij de voedselbank in Balk sorteert Anne op de locatie wat er binnenkomt en bezorgt het bij de daarvoor bestemde adressen.

Talma Hiem

Voor Talma Hiem zet Anne zich in als vrijwilliger. Zo brengt hij tafeltje dekje bij de juiste adressen, zet de maaltijd op tafel bij de mensen en maakt even een onderhoudend praatje.

Vakbond CNV

Anne is vanaf 1969 een zeer actief kaderlid geweest. Anne is zeker sinds 1996 actief als kaderlid van de afdeling Gaasterland en heeft zitting gehad in de BedrijfsledenGroep en de cao-commissie Zuivel.
In 2014 is Anne gekozen tot bestuurslid van het Platform Friesland.

Radio Spannenburg

Anne betekent veel voor de Stichting Radio Spannenburg en heeft veel betekend voor de voorganger Radio Gasterlân. Al bijna dertig jaar verzorgt hij wekelijks zijn radioprogramma geweid aan de Country & Folk muziek.
Naast zijn radioprogramma, ondersteunt Anne het bestuur waar mogelijk met zijn diensten. Met name voor het werven van sponsoren is hij van grote waarde.

Anne van harte gefeliciteerd met deze prachtige onderscheiding!!

Joomla templates by a4joomla