Nieuws vanuit bestuur Dorpsbelang Wijckel - november-december 2019 
Verkeersveiligheid, glasvezel, starterswoningen, jaarvergadering, bestuursleden gezocht

Verkeersveiligheid in bebouwde kom Wijckel

Op onze brief van oktober (zie eerder op de website) waarin wij onze zorgen uiten over de overlast van met name zwaar landbouw- en vrachtverkeer in de bebouwde kom van Wijckel en daarom vragen om maatregelen, heeft B&W ons een brief teruggestuurd. Daarin kondigt ze aan dat ze in het voorjaar 2020 metingen gaat verrichten op de 3 doorgaande wegen in het centrum. Bedoeld om de hoeveelheid verkeer te registreren, de snelheid van het verkeer en de soorten voertuigen.
Ook stelt ze dat in het verleden reeds maatregelen zijn getroffen. Dorpsbelang vindt juist dat de effectiviteit ervan niet voldoende is.

Kruising Lynbaen/San Mar

Wij hebben geconstateerd dat op de kruising niet overal witte stenen (of keien) zijn geplaatst om bomen en bermen te beschermen bij het nemen van een bocht. Wij hebben hierover een brief geschreven aan afdeling ruimtelijke inrichting van de gemeente DFM.

Voortgang glasvezel

Woensdagmiddag 18 dec j.l. is er in Terherne een feestelijke bijeenkomst geweest, georganiseerd door De FryskeMinskip op Glas/Glasvezel buitenaf, om te vieren dat na jarenlange voorbereidingen in gemeente De Fryske Marren nu echt de schop de grond in gaat voor de aanleg van het glasvezelnetwerk voor het buitengebied én de dorpskernen waar de beoogde percentages zijn gehaald. Dit wordt gedaan door aannemer BAM Infra Telecom. Laatstgenoemde start eerst met een schouw bij elk aangemeld pand.
Op 6 januari 2020 wordt er gestart met de graafwerkzaamheden, eerst in het noordoosten van onze gemeente maar al snel bereikt men Wijckel, om ten tenslotte af te ronden in Laaksum omtrent april 2021. Wijckel wordt een belangrijk kopstation en men verwacht in de 1e week van april 2020 te starten in Wijckel met een schouw van de aangemelde woningen. Vanaf 3e week van mei 2020 tot en met 1e week van september 2020 worden in Wijckel de graafwerkzaamheden uitgevoerd. Tenslotte zal vanaf 2e week september tot en met 2e week van oktober de huisaansluitingen in Wijckel uitgevoerd worden. Vrijwel onmiddellijk hierna zal de nieuwe provider via de glasvezel haar bestelde pakket gaan leveren.

Voortgang starterswoningen

Halverwege januari 2020 is er een gesprek met de gemeente over de mogelijkheid van starterswoningen. In de volgende Wikelflecht hopen wij hier meer over te berichten.

Jaarvergadering: 27 maart 2020

Vrijdag 27 maart 2020 zal de jaarvergadering plaatsvinden in het Dorpshuis.
Om het niet alleen formeel te houden, hebben we een aantrekkelijke invulling voor na de pauze.

Nieuwe bestuursleden gezocht

Hanneke Dinkla en Piet Pont hebben aangegeven, na jarenlange bestuursactiviteiten voor Dorpsbelang, volgend jaar uit het bestuur van Dorpsbelang te willen stappen.
Nieuwe bestuursleden zijn daarom zeer nodig. Momenteel zijn we nog met 6 bestuursleden.
Wees daarom niet verbaasd, als u reeds enige tijd in Wijckel woont, dat u aan uw jasje wordt getrokken om te vragen of het niet tijd wordt dat u bestuurslid wordt. U kunt dit voor zijn door een telefoontje naar Piet de Jong (voorzitter, 0634658636) of naar Jan Veeken (secretaris, 0629098215).

Bekijk als pdf

Joomla templates by a4joomla