Nieuws vanuit bestuur Dorpsbelang Wijckel - juli-augustus 2022 
Opstart dorpsbelang, Stichting Groene Loper, pleintje, Wikeler feest 2023, AED

Opstart Dorpsbelang herfst 2022

Half september zijn we na een zomerstilte weer als bestuur bij elkaar geweest. Verschillende zaken lopen er en meerdere werkgroepen zijn bezig activiteiten te starten. Verschillende werkgroepen, zoals Griene Romte, website, Historisch werkverband en A(ctiviteiten)team vallen onder Dorpsbelang en daarmee werken we uiteraard nauw samen. Andere werkgroepen zijn op wat meer afstand, soms tijdelijk, en sommige hebben een eigen bestuur. Met alle werkgroepen willen we nauw contact om te bezien hoe we beter met elkaar kunnen samenwerken en hoe we ze inhoudelijk en/of financieel kunnen ondersteunen. We nodigen ze daarom minimaal 1x per jaar uit om hierover samen te praten.
Een voorbeeld van een tijdelijke werkgroep is momenteel “werkgroep nieuwbouw Wijckel”. Deze bestaat uit Rob Post, Henk Luyks, Meine Groeneveld en Jan Veeken. Dit groepje bekijkt de kansrijkheid van mogelijke locaties en voert gesprekken met de gemeente daarover en zet eventuele vervolgstappen die hieruit kunnen volgen.

Stichting Groene Loper i.o.

Ongeveer 5-6 jaar geleden is er een werkgroep Groene Loper Balk geweest, met vooral vertegenwoordigers vanuit Balk, die een drietal wandelpaden hebben ontwikkeld: Blauwe Route Sleattemer Mar (7km), Groene Route Harichster Bosk (3km) en Rode Route Balk en Balkster Bosk (4km). De routes zijn te zien en te lezen op een groot info-paneel aan de Luts in centrum Balk, bij de Bogermanstraat (de weg naar de Treemter), maar ook op onze eigen website wikel.nl onder het kopje Wijckel, subkopje Recreatie. Deze 3 wandelpaden met een aantal kunstwerken en bankjes worden veel gebruikt en hoog gewaardeerd door omwonenden van omliggende dorpen. Maar omdat de werkgroep is opgeheven door verhuizing, ziekte of dood van de oorspronkelijke initiatiefnemers, is het onderhoud miniem geworden en zijn zelfs sommige kunstwerken vrijwel geheel verdwenen.
Vanuit Wijckel is het initiatief gekomen om gezamenlijk met de 3 dorpen een Stichting Groene Loper op te richten die een zelfstandig budget en beslissingsbevoegdheid heeft om de wandelpaden en kunstwerken te onderhouden of te vervangen, en wellicht uit te breiden. Het budget zal gevoed worden door de 3 Plaatselijke Belangen en gemeentelijke/provinciale subsidies. Inmiddels zijn er genoeg mensen vanuit Balk en Wijckel om een bestuur te vormen, we wachten nog op iemand uit Harich of Ruigahuizen. Ook hebben zich mensen gemeld die onderhoud willen doen, of kunstadvisering. Kortom, de wandelpaden krijgen hernieuwde aandacht en een duurzame toekomst.

Herinrichting pleintje

De eerste veranderingen aan het pleintje zijn al te zien: naast de kerk zijn nu duidelijke parkeervakken gemaakt waardoor auto’s hopelijk niet meer schots en scheef worden geparkeerd en zodoende teveel ruimte innemen. Ook is er een grote kei verplaatst waardoor het wat gemakkelijker parkeren, en tevens veiliger, wordt. Autobezitters aan het pleintje worden opgeroepen om hun auto daar zoveel mogelijk te parkeren en gebruik te maken van de parkeervakken. Binnenkort zullen de werkzaamheden starten om het pleintje wat aangenamer te maken: plantenvakken, tafeltje en meer zitplekken, rekken voor fietsers, etc. Beperkt parkeren, een duidelijke wens vanuit een aantal aanliggende bewoners, blijft mogelijk.
Ons bestuurslid Douwe Deinum probeert een en ander te coördineren , in samenwerking met de gemeente.

Groot Wikeler feest 2023

Na enige jaren stilte door Corona komt er juni 2023 weer een groot Wikeler feest. Nadere invulling gebeurt door de feestcommissie, in nauw overleg met het A(ctiviteiten)-team.

AED

Het bestuur Dorpsbelang zou graag willen weten welke mensen kunnen omgaan, of een certificaat hebben, m.b.t. de AED die bij dorpshuis Irene hangt. Zouden zij kunnen melden bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Op deze manier weten wij, wie we kunnen oproepen, als er iets ernstigs gebeurt door hartfalen, in ons dorp.
Ook bij de dokter aan de Jachtlustweg en bij de Plus in Balk hangt een AED.

Bekijk als pdf

Joomla templates by a4joomla