Nieuws vanuit bestuur Dorpsbelang Wijckel - dec 2018/jan 2019 
Vuurwerk oud en nieuw, Carbidschieten, Jaarvergadering, Nieuwe voorzitter, Contributie

Vuurwerk oud/nieuw
Ook dit jaar is er in Wijckel op het eerste uur van Nieuwjaarsdag gezamenlijk vuurwerk afgestoken achter Dorpshuis Irene, met een gezellige nazit in het Dorpshuis. Enthousiaste vrijwilligers hebben bij de inwoners geld ingezameld. Wijckel doet dit al reeds enige jaren en nog voordat de vuurwerkdiscussie losbarstte over (gedeeltelijke) verboden en vuurwerkvrije zones. Door het voorbeeld in Wijckel wordt de vuurwerk-overlast beperkt, wordt de gezelligheid bevorderd en kan er een echte vuurwerkshow getoond worden. Enkele dagen ervoor, in de Leeuwarder Courant, stond het ook met foto’s en interviews met enkele initiatiefnemers mooi verwoord. Met de mooie kop: Met zijn spontaan ontstane vuurwerkvrije zones was Wijckel zijn tijd ver vooruit. Het dorp koopt en kijkt al jaren gezamenlijk siervuurwerk.
En Kees Zuurmond verwoordde het heel mooi in de krant: “ik bespaar een hoop geld, want voor een beetje vuurwerk voor mijn huis had ik al gauw 100 euro nodig en nu veel minder. En ik, en mijn kinderen, lopen geen gevaar meer bij het afschieten en de rond-vliegende keukenmeiden, en we hoeven ook niet de volgende dag de rotzooi op straat schoon te maken”.
Kortom hulde aan de initiatiefmakers en/of de geldophalers en/of de afstekers en/of Dorpshuis Irene!!

Carbidschieten
Het carbidschieten is dit jaar zonder enig groot probleem verlopen. Men heeft zich in het algemeen aan de regels gehouden, er was goed toezicht van de vaders en aan omstanders werd netjes uitgelegd hoe er geschoten wordt in plaats van dat omstanders schrik werd aangejaagd, of bang werden dat ze zelf in de vuurlinie kwamen. Dorpsbelang heeft dit dan ook terug gemeld aan de gemeente, met de opmerking dat de leges voor de vergunning toch wel aan de hoge kant zijn.

Jaarvergadering Dorpsbelang op vrijdagavond 29 maart a.s.
Zoals eerder vermeld op de website, zijn we bezig met het opstellen van nieuwe statuten omdat de huidige nogal gedateerd zijn. Deze dienen goedgekeurd te worden in een algemene ledenvergadering. Ze zullen enkele weken voor de jaarvergadering ter inzage worden neergelegd in Dorpshuis Irene, ook worden de belangrijkste veranderingen in een van de volgende Wikelflechten nog op een rijtje gezet
Verder staat er op het programma: het algemene en financiële jaarverslag, de jaarverslagen van de verschillende werkgroepen, de hopelijke benoeming van een nieuwe voorzitter en na de pauze een aansprekende film over Friesland van de filmmaker Rob Busquet. Deze film, Myn Belibbing fan Fryslân, is in november j.l. in première gegaan bij het Noordelijk filmfestival in Leeuwarden en is daar zeer positief ontvangen. In de volgende Wikelflecht meer details over agenda en de film op 29maart 2019. Zegt het voort!

Nieuwe voorzitter gezocht
Tot ons spijt heeft onze voorzitter Rob Post aangegeven op de a.s. jaarvergadering in maart 2019, niet herbenoemd te willen worden voor een nieuwe termijn van 3 jaar. Na 7 jaar bestuurslidmaatschap wil hij graag plaatsmaken voor een nieuw gezicht. Naast Rob bestaat het bestuur Dorpsbelang uit: Jan Veeken (secretaris), Kees Zuurmond (penningmeester), Hanneke Dinkla, Piet Pont en Jitske van Luit. Het bestuur houdt zich aanbevolen voor het noemen van namen. Wie o wie ??

Inning contributie
De inning van de contributie voor Dorpsbelang en de Wikelflecht heeft wat vertraging opgelopen. In plaats aan het eind van het kalenderjaar, zal dit nu zo spoedig mogelijk gebeuren aan het begin van dit jaar.

Bijgewoonde overleggen
Afgelopen periode half dec – half jan is het bestuur o.a. bij de volgende overleggen/evenementen geweest:

  • Informatie-avond heropening AZC te Balk, 24 januari 2019

Bekijk als pdf

Joomla templates by a4joomla