Nieuws vanuit bestuur Dorpsbelang Wijckel - juni-sept 2018 
Kleintje Wikeler, AED-verplaatsing, carbidschieten, vervangen fietspad, start aanleg glasvezel.

Terugblik Kleintje Wikeler Feest
J.l. 16 juni heeft het 2jaarlijkse Kleintje Wikeler Feest plaatsgevonden. In de middag waren er vele activiteiten voor de jeugd zoals ponyrijden en handboogschieten in het bos. Tijdens de avond werd er door Jeroen van Casteren muziek gedraaid naast het DTG-clubhuis, gezellige gesprekken gevoerd en vele drankjes geconsumeerd. De activiteiten commissie wordt zeer bedankt voor alle inspanningen. De datum voor het 2-jaarlijkse grote Wikelerfeest staat gepland gedurende het 3e weekend van juni 2019.

AED Verplaatsing
De AED (een koffertje dat bij plotseling hartfalen gebruikt kan worden) die jarenlang bij herberg Boswijck aan de buitenmuur hing, hangt nu, iets verder, aan de buitenmuur van de huisartsenpraktijk aan de Jachtlustweg. De AED bij Dorpshuis Irene hangt er nog gewoon. Beide AED’s worden jaarlijks gecontroleerd.

Carbidschieten
De gemeente DFM heeft op 24 juli gewijzigde voorwaarden voor het carbidschieten vastgesteld. In de plaatselijke kranten van 2 augustus is aangekondigd dat zij het carbidschieten gaat beperken, met name wordt het niet meer toegestaan in de bebouwde kom en mogen de te gebruiken melkbussen maximaal 40 liter zijn. Ook dient er op tijd een vergunning aangevraagd te worden.

Fietspad rotonde Sondel-Wijckel-Sloten
De gemeente DFM is van plan dit fietspad te vervangen door beton. Op sommige plekken drukken de wortels het asfalt omhoog. Dorpsbelang Wijckel is van mening dat dit ook geldt voor het fietspad tussen Wijckel en Balk, met name ter hoogte van het azc.

Aanleg glasvezel in Friesland van start
Vlak voor de bouwvakvakantie heeft de coöperatie DeFryskeMienskip opGlas de aannemer VIB opdracht gegeven voor het aanleggen van 54km glasvezelkabel op een traject wat loopt door de gemeenten Sudwest Fryslan, DFM en Heerenveen. In oktober zal begonnen worden met de aanleg van woningen en bedrijven in de bebouwde kommen van DFM. Welke gemeenten het eerst aangesloten zullen worden en wanneer Wikel aan de beurt is, is nog niet bekend. Werkzaamheden zullen ongeveer een half jaar gaan duren. Maandelijkse aansluitkosten zullen 15 euro zijn (na 15 jaar vervallen die), daarbij komen nog de abonnementskosten van een provider als KPN of Ziggo.

Bijgewoonde overleggen
Afgelopen periode half mei – half sept is het bestuur o.a. bij de volgende overleggen/evenementen geweest:

  • Hoe de sociale verbondenheid in DFM-dorpen te vergroten, Sondel, 14 juni
  • Ballonnenvaart Joure met in de VIP-tent ontmoeting met B&W, raadsleden en andere Dorpsbelangen, 25juli
  • Gemeenteraadscommissie Ruimte over toekomstige inspraak op het ontwerp Omgevingsvisie, 12 september

Bekijk als pdf

Joomla templates by a4joomla